Day: <span>January 16, 2019</span>

How can recycling tires help save the planet?

Pored velikog značaja za zaštitu čovekove okoline, obzirom da gume nisu  bio-razgradive i da su se godinama taložile na našim deponijama, reciklaža guma je i ekonomski isplativ projekat, jer od korišćenih proizvoda stvara proizvode s novom vrednošću. Proizvodi dobijeni reciklažom korišćenih guma mogu se koristiti u proizvodnji velikog broja novih proizvoda. Važno je napomenuti da …

Read More
en_USEnglish