News

Kako reciklaža gume može pomoći u spasavanju Planete?

Pored velikog značaja za zaštitu čovekove okoline, obzirom da gume nisu  bio-razgradive i da su se godinama taložile na našim deponijama, reciklaža guma je i ekonomski isplativ projekat, jer od korišćenih proizvoda stvara proizvode s novom vrednošću.

Proizvodi dobijeni reciklažom korišćenih guma mogu se koristiti u proizvodnji velikog broja novih proizvoda.

Važno je napomenuti da se korišćene gume mogu u potpunosti reciklirati, a njihove hemijske i fizičke osobine čine ih vrednim sirovinama.

Mnoge prednosti koje gume imaju tokom upotrebe ostaju važeće i kod primene korišćenih guma u sekundarnoj fazi njihove obrade kada se guma koristi kao materijal za izradu drugih vrsta proizvoda. U svakom obliku guma zadržava svoje karakteristike uključujući usporen razvoj bakterija, otpornost na plesan, toplotu i vlagu, sunčevu svetlost i UV zračenje, kao i na razne vrste mineralnih ulja, većinu razređivača, kiselina ili drugih hemikalija.

Fizičke osobine korišćenih guma imaju veliku vrednost jer nisu toksične, nisu bio-razgradive, njihov oblik, težina i elastičnost čine ih u potpunosti upotrebljivim za veliki broj raznih proizvoda, u obliku granulata ili u obliku praha.

Granulati dobijeni recikliranjem gume, mogu se koristiti na mnogo načina, uključujući:

  • Sportovi i rekreacija: podloge za sportske terene (tenis, atletika, sportski tereni na otvorenom, tereni u dvorani), dečija igrališta, parkovi, staze
  • Domaćinstvo: izrada raznih gumenih delova za domaćinstvo, zaštitne podne obloge, pune gume za kolica i kante za smeće i dr.
  • Gradjevinarstvo: obloge za izolaciju krovova, zvučne barijere u građevinarstvu, vodootporne membrane, porozna bitumenska veziva, gumene cevi
  • Saobraćaj: dodatak asfaltima – smanjenje puta kočenja, smanjenje buke, vibracije, popločavanje šetališta, različite oznake u saobraćaju („ležeći policajci“, stubčići za parkiranje, drške za znakove, saobraćajne barijere), automobilski delovi (kočnice, delovi za unutrašnjost, volani, pregrade)

Leave a Comment

sr_RSSerbian