Online kupovina

Uslovi online prodaje

Ovaj dokument određuje uslove poslovanja, odnosno kupovine proizvoda i usluga putem internet stranice, aplikacije i telefona (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“). Ovi Uslovi i odredbe propisuju i uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica od strane Kupaca.

Na uslove prodaje na daljinu primenjuju se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o trgovini, Zakon o obligacionim odnosima, kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Ovu internet stranicu uređuje privredno društvo PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM, sa sedištem u ulici Sutjeska br. 2, Novi Sad, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 21021253, PIB: 108546588, telefonski broj osobe za informacije 066 63 000 13.

Privredno društvo PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM pruža interaktivnu uslugu na internet stranicama na linku.

Privredno društvo PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake Narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.

Nakon obavljene registracije na internet stranicama, Kupci/Registrovani korisnici izjavljuju da su pročitali i razumeli ove Uslove i odredbe, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.

Informacije o proizvodima

Prilikom kupovina proizvoda preko internet prodavnice, aplikacije ili telefonom potrebno je obratiti pažnju na sledeće pojedinosti:

 • Detalji o proizvodu se takođe mogu naći na sajtu kompanije, u delu podataka o proizvodu, a za bliže podatke Kupac se uvek može obratiti kompaniji.
 • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, ali postoji mogućnost da Prodavac ne može isporučiti Narudžbinu delimično ili u celosti.
 • PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM pokušaće da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno cene ponuđenih proizvoda i usluga.
 • PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.
 • Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o Narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni Narudžbinu, a otkazivanje ili izmena moraju se isporučiti Prodavcu odmah po pregledu Narudžbine i bez odlaganja.

Cene

Sve cene istaknute u internet prodavnici i aplikaciji izražene su u EUR bez PDV.

Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranicama i u aplikaciji. Cene, uslovi plaćanja važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a, nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške ili odstupanja.

U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade Narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a, omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu.

Troškovi isporuke biće naznačeni zasebno i dodati na ukupnu cenu naručenih proizvoda.

Troškovi isporuke biće obračunati na osnovu načina isporuke, dimenzija, težine paketa i adrese isporuke.

Obrada porudžbina i pružanje usluga

Kada obavite kupovinu putem PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a internet prodavnice ili aplikacije, u zavisnosti od slučaja, od vas se može tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti koji su neophodni za izvršenje ugovora o kupovini. Ovo će se, naročito, dogoditi ukoliko, pored kupovine naših proizvoda, odaberete da koristite jednu od usluga, kao što su isporuka ili montaža.

Kako bismo se postarali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na tačnu adresu, sarađujemo sa pouzdanim eksternim partnerima i delimo sa njima neke od vaših podataka o ličnosti koji su neophodni za pružanje odgovarajućih usluga (npr. vaše ime i prezime, adresu isporuke).

Služba za kupce

Ukoliko kontaktirate našu osobu za informacije (npr. ukoliko zatražite uputstva za montažu), putem određenog sredstva komunikacije koje vam je na raspolaganju (email, telefon i sl.), biće nam potrebne vaše kontakt informacije kako bismo rešili pitanje u vezi sa kojim ste nas kontaktirali. Takvi podaci će se koristiti samo za tu svrhu. U određenim slučajevima ćemo koristiti usluge trećih lica kojima smo poverili vaše podatke, u meri u kojoj je to neophodno za rešavanje vašeg slučaja (npr. pružaoci usluga dostave, itd.), kao što je opisano u odeljku Da li PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a deli moje podatke sa trećim stranama? U ovom slučaju, oni mogu biti pružaoci usluga transporta i montaže, kao i dobavljači IT sistema koji rade kao angažovani eksterni saradnici privrednog društva PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a kao deo tehničke podrške.

Marketing

PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM-a bi želela da vam šalje informacije o našim proizvodima i uslugama za koje biste mogli da budete zainteresovani. Međutim, dozvoljeno nam je da vam šaljemo takav marketinški materijal samo ukoliko se vi za to odlučite i prethodno date svoj pristanak. Imajte na umu da, čak i ukoliko ste dali pristanak da primate naše marketinške poruke, možete jednostavno svoj pristanak da opozovete i sprečite nas da vas kontaktiramo u marketinške svrhe, tako što ćete se odjaviti u nekom kasnijem trenutku klikom na dugme za odjavu na kraju naše marketinške poruke (email/bilten).

Definicije i pojmovi

 • Posetilac – lice koje koristi internet stranicu www.ecosystem.rs, bez obzira da li je kupio proizvode ili usluge putem istih.
 • Registrovani korisnik – registrovani Posetilac internet stranica ili aplikacije je posetilac koji se odluči da kupi proizvod.
 • Kupac – kupac proizvoda ili usluga, tj. lice koje koristi usluge informacionog društva i koje kupi barem jedan proizvod ili uslugu putem internet prodavnice ili aplikacije. Kupac je i lice koje proizvode ili usluge poručuje telefonom pozivanjem osobe za informacije.
 • Prodavac – PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM.
 • Narudžbina – PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM obrazac koji popunjava Kupac u koji spada i onlajn/elektronski obrazac sledeći potrebne korake kako bi kupio proizvod(e), i/ili usluge koji se prodaju u PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD ogranak PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD OGRANAK EKO – SISTEM internet prodavnici i / ili aplikaciji, kao što je navedeno u Uslovima i odredbama. U Narudžbinu spada i popunjavanje onlajn/elektronskog obrasca koji Kupac popunjava i šalje Prodavcu za svrhu kupovine proizvoda i usluga. Narudžbina se ostvaruje i putem mail-a na sledeću email adresu: office@eko-sistem.rs, gde Kupac nabraja i tačno navodi željene proizvode i usluge kao i broj/količinu takvih proizvoda i usluga koje Narudžbinom zahteva i potvrđuje Narudžbinu na isti način.
 • Usluge  dodatne usluge koje za Kupce Pruža prodavac, kao što su usluge: idejna rešenja opremanja dečijih igrališta, u celosti, sa svim potrebnim mobilijarima, isporukom, montažom i uradnjom mobilijara; usluge transporta i dostave; personalizovanja proizvoda u smislu utiskivanja loga i/ili brenda kompanije kupca na proizvod, biće definisane prema posebnom cenovniku u zavisnosti od zahteva kupca i količine naručenih proizvoda;
 • Ugovor – dvostrani ugovorni odnos između Kupca i Prodavca, u skladu sa ovim Uslovima i odredbama koje Kupac kupovinom robe i/ili usluga na daljinu izričito prihvata. Uslovi i odredbe smatraju se sastavnim delom Ugovora.

Paketna isporuka – Bex kurirska služba

sr_RSSerbian