Postrojenje

Naša glavna delatnost je reciklaža

Reciklaža

Metode recikliranja pneumatika se primenjuju u velikom broju zemalja. Procenjuje se da u Evropi svake godine nastaje oko 250 000 000 otpadnih pneumatika. Tokom godina se dodaju nove količine pneumatika milijardama uskladištenih ili zakopanih na deponijama, kao i nebrojenim milionima nadjenim na ilegalnim mestima, magacinima i poljanama širom sveta. Reciklaža predstavlja proces prikupljanja i obrade materijala koji bi inače bio bačen u smeće, sa ciljem stvaranja novog proizvoda. Iako deluje kao jednostavan koncept, stvarnost je malo drugačija. Posledice koje reciklaža ima na životnu sredinu, imaju ključnu ulogu u budućnosti naše planete. Krenimo od toga šta mi možemo da uradimo kako bi je zaštitili:

      1. Reciklažom smanjujemo trošenje prirodnih resursa

      2. Reciklažom štitimo prirodna staništa životinja i biljaka 

      3. Recikliranjem smanjujemo zagadjenost vode

      4. Reciklaža štedi energiju

      5. Manje smeća na deponijama, su samo neke od pogodnosti koje se postižu reciklažom.

Nedavna istraživanja su doprinela pronalaženju mnoštva novih proizvoda i aplikacija koji se dobijaju od recikliranih pneumatika. Upravljanje komunalnim i industrijskim otpadom tradicionalno se sastoji od sakupljanja praćeno odlaganjem. Danas je opšte prihvaćeno da se duštvo mora kretati ka opcijama koje su više okrenute ka očuvanju životne sredine. Rešenja koja tome doprinose su smanjenje nastanka otpada i povećanje količine materijala koji se može ponovo iskoristiti.

Ukratko o našim linijama postrojenja

Glavne proizvodne linije u našoj fabrici

Linija za proizvodnju podnih ploča

Linija za proizvodnju ploča proizvodi ploče od gumenih granulata koje se koriste kao podloge u
parkovima, dečijim igralištima i raznim drugim javnim površinama.
Sa jednim kalupom iz ove linije se proizvedu ploče u sledećim dimenzijama i količinama:

  • 1 komad 1.000 x 1.000 mm
  • 2 komada 1.000 x 500 mm
  • 4 komada 500 x 500 mm

Dobijene debljine ovih ploča su 40 – 60 – 80 mm

Materijali koji se koriste su:

      1. gumeni granulat – koji je dobijen mehaničkom reciklažom otpadnih pneumatika
      2. poliuretanski lepak – koji je visokokvalitetan veštački materijal (elastomer) koji daje gotovom
proizvodu sledeće: fizičke karakteristike – čvrstoću, otpornost na habanje, elastičnost, hemijske karakteristike – otporan na vodu i starenje, zatim biološke osobine – otpornost na mikroorganizme.

Linija za proizvodnju gumenih točkova

Gumeni točkići su proizvedeni od recikliranog gumenog granulata u crnoj boji i ispitani su po standardu EN840. Po želji kupca mogu biti i u vanstandardnim bojama.
Točkići ne stvaraju buku u procesu korišćenja, ne oštećuju industrijske podove, podove od drveta,
keramike i tekstilne podloge. Dobro se ponašaju na neravnim površinama, a otporni su na oštre
predmete od stakla, metala i drveta.
Naši točkići se sada vrte po celoj Evropi, od Engleske, Španije, Portugalije, Skandinavije do
istočnoevropskih zemalja.

Kao najvažniji cilj možemo istaći da tretmanom otpadnih guma i dalje proizvodnjom finalnih proizvoda
doprinosimo:

  1. Zaštiti i unapredjenju životne sredine
  2. Zaštiti zdravlja ljudi
  3. Povećanje nivoa javne svesti o potrebi recikliranja sekundarnih sirovina

Naš dobro koncipiran proizvodni program samo je jedna od komparativnih prednosti ove kompanije.
Opredeljenje za visok i najviši kvalitet proizvoda jedno je od osnovnih načela poslovanja.

Granulat

Gumeni granulat nastaje u procesu mehaničkog usitnjavanja otpadnih putničkih i teretnih guma. U
potpunosti je siguran za životnu sredinu. Farbani granulat u toku eksploatacije ne oslobađa štetne
produkte po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Primenjuje se za različite svrhe, kako za sportske terene i
staze tako i za baštenski enterijer. Jedna od najširih primena je upotrebe kao podoga za veštačku travu.
Na taj način produžava vek eksploatacije terena, postiže se veća udobnost i stabilnost tokom igre.
Granulate omogućava da veštačkoj travi da stoji uspravno i daje joj prirodan izgled. Kod upotrebe sa
prirodnom travom pospešuje dovod kiseonika do korena i ima funkciju boljeg odvodnjavanja prilikom
padavina.

Budite deo tima, pridružite nam se u očuvanju planete zemlje.

Naše postrojenje neprestano raste

Nekoliko zabeleženih trenutaka iz fabrike

sr_RSSerbian